Chính sách bảo mật

Chào mừng bạn đến với GTA Vice City Info! Chúng tôi đánh giá cao quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn chia sẻ với chúng tôi. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi: https://gtavicecity.info/.

Thu thập thông tin cá nhân

Khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin cá nhân từ bạn. Các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ IP và các thông tin khác mà bạn cung cấp khi đăng ký hoặc điền vào các biểu mẫu trên trang web của chúng tôi.

Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn các dịch vụ và sản phẩm mà bạn yêu cầu, để liên hệ với bạn và để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp thông tin về các sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng tôi cho rằng bạn có thể quan tâm.

Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và áp dụng các biện pháp bảo mật hợp lý để đảm bảo an toàn cho thông tin này. Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc khi cần thiết để cung cấp các dịch vụ mà bạn yêu cầu.

Sử dụng cookie

Trang web của chúng tôi có thể sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Cookie là các tệp nhỏ chứa thông tin mà một trang web gửi đến máy tính của bạn và lưu trữ trên ổ cứng của bạn. Chúng tôi sử dụng cookie để theo dõi việc sử dụng trang web, tùy chỉnh nội dung và cung cấp cho bạn quảng cáo theo quan tâm cá nhân.

Liên kết đến bên thứ ba

Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không kiểm soát được việc thu thập thông tin cá nhân trên các trang web này. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ Chính sách bảo mật của các trang web đó trước khi cung cấp thông tin cá nhân của bạn.

Thay đổi Chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật này theo thời gian. Khi có những thay đổi quan trọng, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng thông báo trên trang web hoặc gửi email cho bạn. Chúng tôi khuyến nghị bạn xem xét lại Chính sách bảo mật này định kỳ để nắm bắt các thay đổi.