Miễn trừ trách nhiệm

Xin lưu ý rằng việc sử dụng và truy cập vào thông tin trên trang web của chúng tôi là gtavicecity.info. Các bạn phải chấp nhận các điều khoản và điều kiện dưới đây. Việc sử dụng tất cả tài nguyên trên trang web của GTA Vice City Info đồng nghĩa với sự đồng ý tuân thủ các quy định dưới đây:

Thông tin cung cấp

Chúng tôi cung cấp thông tin về cách tải và cài đặt trò chơi Grand Theft Auto: Vice City cũng như những bản Mod được xem xét và tham khảo từ những nguồn tin cậy.

Mọi thông tin, hướng dẫn cài đặt hoặc liên kết mà chúng tôi cung cấp chỉ nhằm mục đích làm rõ các thông tin và hỗ trợ cộng đồng. Chúng tôi không có ý định vi phạm bản quyền hoặc các quy định pháp luật. Chúng tôi sẽ gỡ bỏ hết tất cả các liên kết hoạt nội dung nếu được yêu cầu từ các tổ chức và cơ quan có thẩm quyền.

Trách nhiệm cá nhân

Người dùng sẽ phải chịu trách nhiệm về bản thân của mình khi sử dụng các thông tin từ trang web của chúng tôi.

GTA Vice City không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự cố hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng những thông tin mà chúng tôi cung cấp.

Bản quyền và đạo đức

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ và luôn khuyến khích người dùng tuân thủ các quy định bản quyền khi sử dụng bất kỳ nội dung nào liên quan đến trò chơi GTA Vice City hoặc bản Mod.

Mọi hoạt động vi phạm bản quyền không được khuyến khích. Tuy là một trang web phục vụ cho cộng đồng, với các bản Mod và thông tin game sẽ được tham khảo từ những nguồn tin cậy, những chúng tôi sẽ tuân thủ nghiêm túc những yêu cầu về sở hữu trí tuệ từ mọi người.

Trang web gtavicecity.info hoạt động với mục tiêu cung cấp thông tin và hỗ trợ cho cộng đồng yêu thích tựa game GTA Vice City. Mọi việc sử dụng thông tin từ trang web của chúng tôi đều được thực hiện dựa trên thông cáo miễn trừ trách nhiệm này.